Planowana przerwa w dostawie wody w miejscowości Klaudyn

udostępnij
17 listopada w związku z modernizacją sieci wodociągowej od 8:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody:
w miejscowości: Klaudyn wzdłuż ulicy: Ciećwierza od nr 128 do nr 152 i od nr 119 do nr 143.