Planowane wyłączenia wody

udostępnij

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o. o. w Starych Babicach informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej

w dniu 07.07.2022 r. w godzinach 8:00 – 15:00

nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości:

Babice Nowe

wzdłuż ulicy: Warszawska od nr 171 do nr 181, cała ulica Ogrodnicza i Dolna.