Planowane wyłączenia wody

udostępnij

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o. o. w Starych Babicach informuje, że w związku
z modernizacją sieci wodociągowej

w dniu 25.07.2022 r. w godzinach 8:00 – 15:00

nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości:

Lipków

wzdłuż ulicy: Mościckiego od nr 44 do nr 60 i od nr 51 do nr 67