Planowane wyłączenia wody

udostępnij

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o. o. w Starych Babicach informuje, że w związku
z modernizacją sieci wodociągowej

w dniu 25.07.2022 r. w godzinach od 10:00 – 15:00

nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości:

Blizne Jasińskiego

wzdłuż ulicy: Piotra Skargi nr: 1, 2, 3

Warszawska nr: 88, 90, 90A