Planowane wyłączenia wody

udostępnij

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o. o. w Starych Babicach informuje, że w związku
z modernizacją sieci wodociągowej

w dniu 17.08.2022 r. w godzinach od 8:00 – 16:00

nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości: 

Wojcieszyn 

wzdłuż ulicy: Trakt Królewski od nr 53 do nr 77 i od nr 50 do nr 82