Planowane wyłączenia wody

udostępnij

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o. o. w Starych Babicach informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej

w dniu 14.11.2022 r. w godzinach 8:00 – 15:00

nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości:

Koczargi Stare i Koczargi Nowe

wzdłuż ulicy: Górki od nr 6A do nr 34 i od nr 1 do nr 67

Akacjowa 2