Planowane wyłączenia wody – Koczargi Stare

udostępnij

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o. o. w Starych Babicach informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej

w dniu 16.11.2022 r. w godzinach od 900 – 1800

nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości:

Koczargi Stare

wzdłuż ulicy: Akacjowa od nr 10 do nr 34 i od nr 3 do nr 11B

Klonowa od nr 1 do nr 5 od nr 2 do nr 6

cała ulica: Jarzębinowa