Planowane wyłączenia wody – Lipków

udostępnij

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o. o. w Starych Babicach informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej

w dniu 22.11.2022 r. w godzinach od 900 – 1800

nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości:

Lipków

wzdłuż ulicy: Jakubowicza od nr 92 do nr 110 i od nr 99 do nr 115A

Mościckiego od nr 60 do nr 68E oraz nr 69