Planowane wyłączenia wody – Koczargi Stare

udostępnij

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o. o. w Starych Babicach informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej

w dniu 17.01.2023 r. w godzinach od 1000 – 1800

nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości:

Koczargi Stare

wzdłuż ulicy: Szkolna od nr 2A do nr 14