Planowane wyłączenia wody – Stare Babice

udostępnij

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o. o. w Starych Babicach informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej

w dniu 12.01.2023 r. w godzinach od 1000 – 1800

nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości:

Stare Babice

wzdłuż ulicy: Warszawska od nr 296 do nr 322 i od nr 215A do nr 215F