Plany jubileuszowe 100-lecia Radiostacji Babice

udostępnij

Rada Gminy Stare Babice odrzuciła uchwałę w sprawie uchwalenia lat 2021-2023 jubileuszem 100-lecia Radiostacji Babice.

Tym samym radni wykazali się brakiem zrozumienia stanowiska Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice, która wyraziła wolę uczczenia znaczenia tego dziedzictwa w okresie trzyletnim.

W dobie pandemii rozłożenie obchodów jubileuszu Radiostacji Babice na okres trzech lat jest w pełni zasadne. Okres ten umożliwiłby organizację szeregu mniejszych inicjatyw skupiających mniejsze grupy uczestników. Pozwoliłby to również na zaangażowanie się większej liczby podmiotów zainteresowanych organizacją wydarzeń w ramach tych obchodów.

Jubileusz 100-lecia Radiostacji Babice stanowi wspaniałe narzędzie promocyjne gminy Stare Babice.
Przez brak poparcia radnych maleją szanse na zarządzanie dziedzictwem kulturowym Radiostacji Babice, tym samym oddając inicjatywę sąsiednim samorządom.