Płatności kartą w Urzędzie Gminy Stare Babice

udostępnij

Szanowni Państwo,
Referat Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy ul. Rynek 32 oraz Urząd Stanu Cywilnego ul. Rynek 21, zostały wyposażone w terminale, służące do obsługi kart płatniczych w systemie płatniczym VISA oraz MasterCard.

Terminale są przeznaczone tylko i wyłącznie do regulowania zobowiązań wobec gminy z tytułu podatków, odpadów i innych opłat. Płacący nie ponoszą żadnych kosztów, związanych z korzystaniem z terminala.