Podejmowane czynności w okresie występowania wirusa COVID-19

udostępnij
­  

INFORMACJA

Wójta Gminy Stare Babice

dotycząca podejmowanych czynności w okresie występowania wirusa COVID-19

 

 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w 2020 roku w gminie Stare Babice zostało podjętych wiele działań zapobiegawczych. Przez cały rok regularnie organizowane były posiedzenia Gminnego Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego i na bieżąco analizowano sytuację w Polsce i w Gminie.

 

W marcu uruchomiony został specjalny numer interwencyjny dla mieszkańców dzięki któremu można było uzyskać pomoc lub zgłosić potrzeby do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaczął funkcjonować telefon zaufania dla seniorów oraz porady telefoniczne psychologa dla wszystkich mieszkańców. W ramach promowania dobrych nawyków bezpieczeństwa każdy mieszkaniec Gminy Stare Babice otrzymał maseczkę ochronną wraz z ulotkami informacyjnymi.

 

Zakupione zostały komputery wraz z oprogramowaniem i mobilnym Internetem dla dzieci oraz kadry nauczycielskiej. W ramach programu Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła Plus finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa rodzinny w najtrudniejszej sytuacji materialnej otrzymały sprzęt komputerowy z Internetem do nauki zdalnej. Od grudnia w Szkołach Podstawowych w Koczargach i Zielonkach-Parceli ruszyła sprzedaż posiłków dla uczniów na wynos.

 

Placówki oświatowe, służby medyczne, Policja, OSP, Straż Gminna, a także Urząd Gminy regularnie wyposażone były w stojące dozowniki antybakteryjne, płyny dezynfekcyjne, żele, kombinezony, maseczki, rękawiczki. Podstawowe środki ochrony osobistej otrzymały również: GOSiR, Biblioteka Publiczna, Domu Kultury, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej: SORNO, ARNICA i MEDICOR.

 

Wprowadzono ograniczenia w funkcjonowaniu urzędu, praca odbywała się rotacyjnie i zdalnie. W drugiej połowie roku w budynkach Urzędu Gminy odbywały się regularne ozonowania przestrzeni.