Podpisane umowy na rozbudowę ul. Ekologicznej i ul. Estrady w Klaudynie

udostępnij

W dniu dzisiejszym zostały podpisane umowy na wykonanie rozbudowy ul. Ekologicznej i ul. Estrady w Klaudynie.

Przedmiot umowy obejmuje m.in. rozbudowę/budowę:

  1. ul. Ekologicznej na odcinku ok. 570 m oraz ul. Estrady na odcinku ok. 290 m;
  2. ronda na skrzyżowaniu ul. Ekologicznej i Estrady;
  3. chodnika i ścieżki rowerowej po północnej stronie ul. Ekologicznej;
  4. chodnika i ścieżki rowerowej po wschodniej stronie oraz budowę chodnika po zachodniej stronie ul. Estrady;
  5. zjazdów do posesji;
  6. rowów przydrożnych, budowę przepustów i rowów krytych;
  7. zatok autobusowych i zatoki z ewentualnym wykorzystaniem w przyszłości do kontroli pojazdów lub mobilnego ważenia;
  8. kanalizacji deszczowej;
  9. oświetlenia ulicznego.

Wykonawcą robót w zakresie branży drogowej i sanitarnej będzie INSTALNIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wartość umowy wynosi – 9 162 270 zł brutto.

Wykonawcą robót w zakresie branży elektrycznej będzie JIMMY J.Cichocki, J.Zandberg Spółka jawna z siedzibą w Warszawie. Wartość umowy wynosi – 469 269,11 zł brutto.

Zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”.

Wykonanie całego przedmiotu umowy – w terminie do 15 grudnia 2023 r.