Podpisanie trójstronnego porozumienia w sprawie trasy KZ

udostępnij

Dnia 14 września 2022 r. Sławomir Sumka Wójt Gminy Stare Babice podpisał porozumienie wraz z gminą Izabelin oraz miastem st. Warszawa o współdziałaniu w zakresie wykonania opracowania pod nazwą „Studium komunikacyjne w rejonie sąsiadujących ze sobą obszarów Gminy Izabelin, Gminy Stare Babice i Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji tras transportu zbiorowego”.

W ramach tego opracowania analizowane będą nowe rozwiązania komunikacyjne na styku trzech gmin, które umożliwią zapewnienie maksymalnie wydajnej komunikacji zbiorowej oraz nowych korytarzy drogowych stanowiących alternatywę dla obecnie uczęszczanych dróg.

Głównym elementem analizy jest planowana w gminie Izabelin droga KZ oraz jej powiązanie z projektowaną trasą ekspresową S7 i  lokalnym układem komunikacyjnym gminy Stare Babice. Droga KZ stanowi nowy, nieistniejący jeszcze ciąg komunikacyjny, który ma się łączyć z planowaną
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawa drogą Janickiego oznaczoną symbolem G/l. Przedmiotowa droga stanowi rodzaj dublera biegnącego równolegle do ul. Arkuszowej, na północ od niej i tym samym zapewni dodatkowy wlot do dzielnicy Bielany mający początek w rejonie ul. Wólczyńskiej.

Dodatkowo trwają prace nad przygotowaniem realizacji trasy S7 oraz węzła Janickiego, który będzie stanowił bardzo ważny punkt odbioru ruchu z północnej części Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W związku z tym opracowanie przedmiotowego studium komunikacyjnego stanowić będzie podstawę przyjęcia konkretnych wariantów komunikacyjnych do dalszego projektowania, aby docelowy układ komunikacyjny był możliwie jak najbardziej wydajny i opłacalny.  

Zapewnienie dodatkowych połączeń komunikacyjnych o wyższej przepustowości umożliwi polepszenie jakości życia obecnych i przyszłych mieszkańców naszej gminy.

 

fot. Urząd m.st. Warszawy