Podpisanie umów na skrzyżowania Warszawskiej z ul. Południową oraz Reymonta

udostępnij

Szanowni Państwo,
w dniu dzisiejszym zostały podpisane umowy na przebudowę skrzyżowania DW 580, tj. ul. Warszawskiej z ul. Południową na terenie m. Zielonki-Parcela oraz przebudowę skrzyżowania DW 580 tj. ul. Warszawskiej z ul. Reymonta na terenie m. Latchorzew. W obydwu przypadkach wykonawcą robót będzie Planeta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wartość umów wynosi – skrzyżowanie Warszawskiej z ul. Południową 1 487 716,80 zł brutto; skrzyżowanie Warszawskiej z ul. Reymonta 851 736,06 zł brutto.

Większą część z ww. kosztów pokryje Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Termin wykonania robót budowlanych to 15 grudnia 2020 r. W ramach prac do wykonania na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej
z  ul. Południową planowane jest rondo, natomiast na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Reymonta będzie zainstalowana sygnalizacja świetlna oraz wydzielony zostanie pas jezdni do skrętu w lewo z ul. Warszawskiej w ul. Reymonta (dla kierunku Stare Babice – Warszawa), a także wydzielone pasy skrętu z ul. Reymonta w ul. Warszawską.