Podpisanie umowy na modernizację łazienek

udostępnij

Informujemy, że została podpisana umowa na Modernizację łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym.
Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowej modernizacji dwóch łazienek na I piętrze.
Termin wykonania przedmiotu umowy:
1. rozpoczęcie robót nie wcześniej niż po zakończeniu roku szkolnego tj. 29 czerwca 2020 r.,
2. wykonanie robót budowlanych oraz montażowych i likwidacja zaplecza budowy do 17 sierpnia 2020 r.
3. uporządkowanie terenu po skończonych pracach wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej do dnia 26 sierpnia 2020 r.