Podziękowania dla sołtysów

udostępnij

Podczas XV Sesji Rady Gminy Stare Babice, która odbyła się 19 grudnia 2019 roku, Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka w asyście Przewodniczącego Rady Gminy Stare Babice Henryka Kuncewicza podziękował tym sołtysom, którzy od 2020 roku nie będą już przedstawicielami mieszkańców.

Podziękowano ustępującym:

  • Mirosławowi Skonecznemu (pełniącemu tę funkcję we wsi Koczargi Nowe od 1990 r.),
  • Józefowi Żółtowskiemu (pełniącemu tę funkcję we wsi Koczargi Stare od 1994 r.),
  • Krzysztofowi Wąsikowskiemu (pełniącemu tę funkcję we wsi Blizne Łaszczyńskiego od 2003 r.),
  • Wojciechowi Wiśniewskiemu (pełniącemu tę funkcję we wsi we wsi Borzęcin Duży od 2008 r.),
  • Aleksandrowi Jadczakowi (pełniącemu tę funkcję we wsi Klaudyn od 2013 r.),
  • Jadwidze Janasz (pełniącej tę funkcję we wsi Borzęcin Mały od 2016 r.),
  • Elżbiecie Witt (pełniącej tę funkcję we wsi Zalesie od 2016 r.),
  • Tomaszowi Lesiszowi (pełniącemu tę funkcję we wsi Zielonki-Parcela od 2016 r.).

 

Podczas czwartkowej sesji Wójt Sławomir Sumka dokonał podsumowania wyborów sołeckich, które w listopadzie i grudniu bieżącego roku odbywały się na terenie Gminy Stare Babice, wyrażając jednocześnie ubolewanie, że Rada Gminy nie zdecydowała się na zmianę formy wyboru sołtysa na wybory powszechne, odbywające się w dzień wolny od pracy. Najlepszym dowodem zainteresowania mieszkańców taką formą wyborów jest sołectwo Klaudyn, w którym wybory odbyły się w niedzielę i jednocześnie, zgromadziły najwięcej osób.

W sumie uprawnionych do głosowania w 23 sołectwach było 14,5 tysiąca mieszkańców, a na zwołane przez sołtysów (i w jednym przypadku przez wójta) zebrania sołeckie przybyło 1337 osób. Frekwencja wyborcza wyniosła 9,22%. Najwięcej mieszkańców przybyło na wybory w Klaudynie, Zielonkach-Parceli, Starych Babicach i w Latchorzewie, ale procentowo największa frekwencja była w sołectwach: Koczargi Nowe-Bugaj, Zalesie i Zielonki-Parcela.

W Gminie Stare Babice wybrano 23 sołtysów i 70 członków rad sołeckich. Za przebieg zebrań sołeckich odpowiedzialne było Biuro Obsługi Rady Gminy Stare Babice, które ze swoich obowiązków wywiązało się wzorowo. Jak podkreślił Wójt, do Urzędu Gminy nie wpłynęła ani jedna skarga.

Funkcję sołtysa ponownie będzie sprawować 15 osób, zaś 8 sołtysów będzie tę funkcję sprawować po raz pierwszy. Ciekawą informacją jest to, że 10 sołtysów pełni jednocześnie także funkcję radnego Gminy Stare Babice.

Szczegółowe wyniki wyborów sołeckich w Gminie Stare Babice są dostępne tutaj.
http://bip.babice-stare.waw.pl/public/?id=198789

Uroczyste powitanie nowych sołtysów nastąpi podczas styczniowej sesji Rady Gminy Stare Babice, na którą już dziś serdecznie Państwa zapraszamy.

Transmisja XV sesji Rady Gminy Stare Babice jest dostępna tutaj.