Pomoc dla przedsiębiorców działających na terenie gminy Stare Babice w związku z koronawirusem

udostępnij

Podczas XIX sesji Rady Gminy Stare Babice, która odbyła się zdalnie w dniu 9 kwietnia 2020 r., przyjęta została uchwała, która ma na celu odciążyć przedsiębiorców w tym trudnym czasie. 

Uchwała nr XIX/205/2020 w sprawie udzielenia dodatkowej pomocy przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 wprowadza dodatkową pomoc dla przedsiębiorców w postaci przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.  Wprowadzenie ulgi ma na celu wsparcie każdej grupy przedsiębiorców, w bieżącej, trudnej sytuacji zagrożenia wirusem, ograniczając formalności do minimum.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że organ podatkowy nadal ma możliwość udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzenia, odroczenia  terminu  płatności, rozłożenia na raty) w drodze decyzji na podstawie zapisów art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Z uwagi na potrzebę szybkiego reagowania na skutki gospodarcze spowodowane wirusem COVID-19, skrócono termin wejścia w życie niniejszej uchwały.

Poniżej załączamy treść uchwały oraz formularz dla przedsiębiorców, który należy wypełnić w celu skorzystania z ulgi.

Załączniki:

Uchwała NR XIX/205/2020

Formularz