Pomoc dla Ukrainy w gminie Stare Babice

udostępnij

Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 20.00 działa specjalna infolinia Urzędu Gminy Stare Babice:

 • w godzinach od 8.00-16.00 pod numerem: 795-926-575
 • w godzinach od 16.00-20.00 pod numerem: 509-926-209

Pod tymi numerami telefonu lub adresem e-mailowym: pomagamukrainie.urzad@stare-babice.pl
można uzyskać informacje o organizowanej pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

Za pomocą infolinii czy adresu mailowego można również zgłosić gotowość udzielenia pomocy, również w późniejszym okresie, np. miejsca pracy, wsparcia terapeutycznego, pomocy
w nauce języka polskiego, tłumaczeniach, opieki nad dzieckiem itp.

Garść ważnych informacji:

 • Uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć na bezpłatną pomoc medyczną finansowaną przez polski NFZ w gabinetach
  i szpitalach mających podpisane z NFZ umowy na świadczenie usług zdrowotnych.

Osoby te muszą mieć zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające jej legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Szczegóły: NFZ. Podstawową opiekę medyczną oferują również bezpłatnie placówki medyczne grupy Luxmed (www.luxmed.pl).

 • Uchodźcy z Ukrainy mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez warszawski ZTM, w tym oczywiście linii lokalnych L.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Ożarowie Mazowieckim zajmie się wsparciem osób poszukujących pracy. Mogą się również zgłaszać osoby, które chcą zaoferować pracę dla uchodźców. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego przekazuje informacje dotyczące pomocy w znalezieniu pracy obywatelom Ukrainy.

Informacja: https://ozarowmazowiecki.praca.gov.pl

 • Osoby, które przyjęły do swojego domu uchodźców lub sami uchodźcy, którzy potrzebują pomocy rzeczowej mogą korzystać z darów przekazanych przez mieszkańców. W tym celu można zgłaszać zapotrzebowanie na gminnej infolinii: 795-926-575 (w godzinach od 8.00-16.00) oraz 509-926-209 (w godzinach od 16.00-20.00). Przy tej okazji będzie konieczne podanie podstawowych informacji o osobach, które przebywają u naszych mieszkańców.
 • Darczyńcy, którzy chcieliby przekazać rzeczy dla uchodźców będą mogli nadal to robić.
  Z uwagi na duże zapasy po zbiórkach prowadzonych w weekend, o wznowieniu zbiórki będziemy informować na bieżąco. Zbiórki będą kontynuowane w OSP Stare Babice i OSP Borzęcin Duży.
 • Aby uzyskać status uchodźcy i związaną z tym pomoc, obywatele ukraińscy po przyjeździe do Polski muszą się zgłosić do tzw. punktu recepcyjnego. Szczegółowe informacje o legalizacji pobytu w Polsce są dostępne na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców pod linkiem: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Informacje można również uzyskać pod numerem tel. (+48 ) 47 721 75 75.

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, urzędach wojewódzkich czy placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność. Szczegóły i informacja w języku ukraińskim:
https://www.gov.pl/web/udsc/informacja-w-sprawie-pobytu-w-polsce-osob-uciekajacych-z ukrainy?fbclid=IwAR1OuWA7r1wRY70tpI_ZhwajI5ZH_quSfNgwr5r55FnqrRt3bwiYKGqpqa8