Pomoc jaką PUP PWZ oferuje przedsiębiorcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19

udostępnij

W ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pracodawcy i przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z rozwiązań określonych w artykułach: 15zzb, 15zzc, 15zzd, 15zze mających na celu ochronę miejsc pracy oraz wsparcie w zakresie dalszego prowadzenia firmy / działalności pozarządowej, tj.:

  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń dla: mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw,
  • dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla: przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (niezatrudniający pracowników),
  • niskooprocentowanej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla: mikroprzedsiębiorców,
  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń dla: organizacji pozarządowych

Obecnie ogłoszony został nabór wniosków o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki – dla mikroprzedsiębiorców.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego: https://ozarowmazowiecki.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

Informacje dotyczące pozostałych form wsparcia będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej Urzędu www.ozarowmazowiecki.gov.pl