Porozumienie Intencyjne z Uniwersytetem Łódzkim

udostępnij

Dziś Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka oraz Prezes GPK „Eko-Babice” Marcin Łasiński podpisali Porozumienie Intencyjne o współpracy pomiędzy Gminą Stare Babice, Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Eko Babice Sp. z o.o. oraz Uniwersytetem Łódzkim, Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Katedrą UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej.

Mając na uwadze ograniczone zasoby wodne w Gminie oraz postępujące  zmiany klimatu i związane z tym anomalie pogodowe wywołujące podtopienia nieruchomości na terenie Gminy i utrudnienie w optymalnym funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków należącej do „EKO-BABIC”,  Strony zadeklarowały wolę współpracy i chęć realizowania w przyszłości wspólnych projektów o charakterze edukacyjnym, badawczym, promocyjnym oraz rozwojowym, mających na celu łagodzenie negatywnych skutków z tym związanych.

Współpraca obejmować będzie w szczególności działania związane z:

  • retencją wody, w tym zrównoważonym zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych,
  • przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska, w tym poszukiwanie rozwiązań z obszarów gospodarki cyrkularnej,
  • propagowanie aktywności związanych z ekologią, ochroną środowiska i racjonalnym korzystanie z jego zasobów, ze szczególny uwzględnieniem ochrony wód i różnorodności biologicznej.