Porozumienie o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną

udostępnij

W dniu 28 września 2022 roku w siedzibie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie a Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym „EKO-BABICE” oraz Gminą Stare Babice, dotyczące współpracy w ramach posiadanych uprawnień. Wojskową Akademię Techniczną reprezentował Prorektor ds. naukowych Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, EKO-BABICE Pan Marcin Łasiński – Prezes Zarządu, zaś Gminę Stare Babice reprezentował Pan Wójt Sławomir Sumka. Zagadnienia, których dotyczyć będzie niniejsze porozumienie to m.in. inicjowanie, prowadzenie i promowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych, doradztwo naukowo-badawcze, kształcenie studentów i doktorantów, organizowanie szkoleń kursów oraz konferencji naukowych, organizowanie staży i praktyk, a także wymiana wiedzy i doświadczeń.