Porozumienie oraz przetargi na przebudowę skrzyżowań na ul. Warszawskiej

udostępnij

Drodzy Mieszkańcy,

w dniu 3 czerwca 2020 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Urzędem Marszałkowskim -reprezentowanym przez dyrektora Tomasza Lewandowskiego z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, a Gminą Stare Babice – reprezentowaną przez wójta gminy Sławomira Sumkę.

Porozumienie określa zasady współdziałania stron podczas realizacji inwestycji na drodze wojewódzkiej 580 – ul. Warszawska. Podpisanie porozumienia było końcowym elementem umożliwiającym ogłoszenie przetargu.

W dniu 4 czerwca 2020 r. Gmina Stare Babice ogłosiła postępowanie przetargowe na przebudowę skrzyżowań DW 580 – ul. Warszawska na terenie gminy, tj.:

  1. „Przebudowa skrzyżowania DW 580, tj. ul. Warszawskiej z ul. Południową na terenie miejscowości Zielonki-Parcela (rondo)”;
  2. „Rozbudowa Skrzyżowania DW 580, tj. ul. Warszawskiej z ul. Piłsudskiego na terenie miejscowości Babice Nowe”;
  3. „Przebudowa skrzyżowania DW 580 ,tj. ul. Warszawskiej z ul. Reymonta na terenie miejscowości Latchorzew”.

Szczegóły rozwiązań projektowych, terminy składania ofert oraz wykonania poszczególnych zadań dostępne są w BIP:

https://starebabice.bip.net.pl/?c=383