Porozumienie w sprawie projektu trasy rowerowej wokół Kampinoskiego Parku Narodowego

udostępnij

 22 lipca 2021 r. w Izabelinie, pomiędzy Kampinoskim Parkiem Narodowym, Powiatem Warszawskim Zachodnim, Powiatem Nowodworskim, Powiatem Sochaczewskim, Gminą Brochów, Gminą Czosnów, Gminą Izabelin, Gminą Kampinos, Gminą Leoncin, Gminą Leszno, Gminą Łomianki, oraz Gminą Stare Babice zostało zawarte  porozumienie w sprawie podjęcia współdziałania gmin na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. „Trasa rowerowa wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi i infrastrukturą towarzyszącą”

Celem projektu jest zrealizowanie profesjonalnej, komfortowej, bezpiecznej i spójnej trasy rowerowej o funkcji zarówno turystycznej, rekreacyjnej i komunikacyjnej tj. zapewniającej walory krajobrazowe, środowiskowe, kulturowe, a także możliwość dojazdu do pracy, szkoły, punktów usługowo-handlowych, przystanków komunikacji zbiorowej w połączeniu z siecią tras rowerowych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, na podstawie sprawdzonych międzynarodowych i krajowych standardów technicznych i wykonawczych;
– wybudowanie infrastruktury towarzyszącej np. miejsc odpoczynku rowerzystów, parkingów rowerowych, wież widokowych;
– zmniejszenie: zanieczyszczenia powietrza, oraz hałasu poprzez promocję roweru i odpowiednią infrastrukturę dedykowaną rowerzystom;
– zmniejszenie presji ruchu rowerowego na najbardziej cenne i chronione miejsca w obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego;
– rozwój jednostek samorządu terytorialnego, gospodarki, przedsiębiorczości poprzez nowe miejsca pracy w sektorze usług i handlu (noclegi, gastronomia, sklepy, organizacja wycieczek itp.);
– promocja zdrowego stylu życia poprzez rozwój ruchu rowerowego i infrastruktury rowerowej.
Wdrożenie Projektu w zakresie przewidzianym przez Gminę Stare Babice planowane jest na  lata 2022 – 2025, w sytuacji udzielenia wsparcia finansowego ze środków zewnętrznych.

Zdjęcia: Marcin Łada