Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji

udostępnij

Stare Babice, dnia 25 lipca 2022 r.

BORG.0012.5.11.2022

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r.  poz. 6670) zwołuję posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 28 lipca 2022 r. o godz. 15.00 Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21 (sala konferencyjna I piętro)

Temat posiedzenia:

1.Rozpatrzenie skarg

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
                                                                                                                 

                                                                                                  Dorota ZWOLIŃSKA