Posiedzenie Komisji Statutowej

udostępnij

  Stare Babice, dnia 24 maja 2022 r.

BORG.0012.7.2.2022

 

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2019 r. poz. 6670) 

zwołuję posiedzenie Komisji Statutowej

w dniu 31 maja 2022 r. o godz. 14:30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21

Tematem posiedzenia będzie: 

  1. Omówienie projektu statutów jednostek pomocniczych Gminy Stare Babice wraz z opinią prawną.

                                                  

 

 

                                                                                              Przewodnicząca Komisji

                                                                                                   Ewa KAWCZYŃSKA