Potrzebna jest krew dla policjanta z KPP Warszawa Zachód w Starych Babicach

udostępnij
Mł. asp. Paweł Rosiński przebywa w szpitalu w Nowym Dworze Mazowieckim, pilnie potrzebuje krwi do dalszego leczenia.
Najbardziej potrzebna jest krew grupy 0 RH+, ale też każdy, mając inną grupę może oddać krew i w ten sposób pomóc.
Krew można oddać w dowolnym punkcie krwiodawstwa imiennie na Paweł Rosiński, który obecnie przebywa w szpitalu w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 8, gdzie również można oddać krew w godz.: 7-13.
Dawcą krwi może zostać osoba, która nie ma żadnych dyskwalifikujących jej chorób, mieszcząca się w określonej grupie wiekowej i wagowej, czyli między 18 a 65 rokiem życia, ważąca nie mniej niż 50 kg.
Wszelkie informacje można uzyskać w KPP w Starych Babicach Adres: Warszawska 272,
telefon: 22 752 80 00.