Prace związane z czyszczeniem sieci kanalizacji sanitarnej w Babicach Nowych

udostępnij
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o. informuje, że w dniu: 30.08.2022 r. będą prowadzone prace związane z czyszczeniem sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Babice Nowe, ulica Ogrodnicza, w godz. 8.00-14.00.
W związku z powyższym prosimy o otwarcie studzienek rewizyjnych zlokalizowanych na posesjach lub udostępnienie wejścia na posesje naszym pracownikom w celu ich otwarcia. Pozwoli to uniknąć wybijania nieczystości płynnych w domach oraz rozchodzenia się przykrych zapachów.
W przypadku niezastosowania się do powyższych wskazówek Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody.