PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STARE BABICE

udostępnij
 1. Wypełnij wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego). Wnioski można składać od dnia 21 grudnia 2022 roku.
 2. Wniosek można otrzymać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 (parter).
 3. Wnioski można wypełnić ręcznie.

Koniecznie podaj swój numer telefonu i/lub adres e-mail celem kontaktu w sprawie zakupu preferencyjnego węgla.

 1. Wypełniony wniosek złóż w Biurze Obsługi Mieszkańca
  w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 (parter), gdzie zostanie on zweryfikowany przez pracownika Urzędu, lub
 2. Wykorzystując środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
  18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2020 r. poz. 344),
  a w szczególności art. 2 pkt 5 ww. ustawy. W takim przypadku wniosek należy opatrzeć podpisem elektronicznym, zaufanym lub podpisem osobistym.
 3. Przyjmowanie wniosków węglowych, za potwierdzeniem przyjęcia, odbywa się w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach od 08:30 do 15:30, a w piątki
  od godziny 08:30 do 14:30.

Warunkiem otrzymania i zakupu Węgla po preferencyjnej cenie jest dokonanie opłaty za zamówiony towar i zaksięgowanie zapłaty na koncie bankowym Urzędu.

 1. Zakupu po preferencyjnych cenach mogą dokonać tylko i wyłącznie gospodarstwa domowe zlokalizowane na terenie Gminy Stare Babice uprawnione do dodatku węglowego.

Dane do przelewu bankowego za Węgiel.

 1. Odbiorca: Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
 2. Numer konta odbiorcy: 41 8015 0004 0300 1124 2030 0202
 3. Tytuł: imię, nazwisko oraz dopisek: zakup węgla / rodzaj węgla
 4. Kwota: wpisz odpowiednią kwotę za zakup węgla:
  a) koszt zakupu 0,5 tony węgla/groszku/orzecha – 1.000,00 zł brutto,
  b)
  koszt zakupu 1 tony węgla/groszku/orzecha – 2.000,00 zł brutto,
  c) koszt zakupu 1,5 tony węgla/groszku/orzecha – 3.000,00 zł brutto;
 5. Zakup maksymalny węgla:
 • 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.,
 • 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. – do 30 kwietnia 2023 r.;

w przypadku, gdy osoba uprawniona do zakupu węgla nie zakupi jego maksymalnej wielkości do dnia 31 grudnia 2022 r. ma ona prawo zwiększyć ilość zamawianego towaru do dnia 30 kwietnia 2023 r. o niezamówioną ilość w roku 2022.

Punkt Dystrybucji Węgla na terenie Gminy Stare Babice.

 1. Punktem dystrybucji (odbioru) węgla jest Firma Handlowa Lux Katarzyna Byra
  z siedzibą w Zielonkach – Wieś przy ul. Warszawskiej 448 / tel.
  608 441 979.
 2. Faktury wystawione przez Urząd Gminy Stare Babice, będą wydawane mieszkańcom
  w Punkcie dystrybucji w momencie odbioru węgla.
 3. Sortyment będzie pakowany w workach (na bezzwrotnych paletach).
 4. W cenie węgla nie są uwzględnione koszty transportu z punktu dystrybucji
  do gospodarstwa domowego
  (transport na koszt kupującego należy uzgodnić bezpośrednio z firmą prowadzącą dystrybucję).
 5. Aby zamówić dowóz, zadzwoń do składu węglowego pod numer telefonu 608 441 979 (dowóz dodatkowo płatny).
 6. Węgiel można odebrać osobiście w Punkcie Dystrybucji bez dodatkowej opłaty
  za dowóz.
 7. Ze względu na realizację zamówienia ze strony PGG S.A. w częściach, wydawanie paliwa realizowane będzie wg kolejności złożenia wniosku i opłaceniu faktury.

Odpowiedzialność karna.

Informacje przedstawione we wniosku przez mieszkańca Gminy o zakup składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233
§ 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Podstawa prawna.

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego
dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236).