Program „Mazowsze dla Seniorów”

udostępnij

13 kwietnia 2022 roku odbyła się wideokonferencja pod nazwą „Pozyskanie środków finansowych na realizację polityki senioralnej i działania Rad Seniorów w gminie i powiecie”, zorganizowana przez Mazowieckie Porozumienie Rad Seniorów i Mazowiecką Akademię Seniora. Wzięli w niej udział członkowie Babickiej Rady Seniorów. Wysłuchaliśmy wypowiedzi Tadeusza Lempowskiego, przewodniczącego  Mazowieckiej Rady Seniorów, Romana Biskupskiego kierownika Mazowieckiej Akademii Seniora, Piotra Kandyby przewodniczącego sejmikowej komisji społecznej, Małgorzaty Żuber-Zielicz przewodniczącej Warszawskiej Rady Seniorów i Marzeny Cendrowskiej, która omówiła zasady składania projektu do programu „Mazowsze dla Seniorów”.

                                                                  sekretarz Gminnej Rady Seniorów

                                                                        Anna Czajkowska