Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

udostępnij

Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Gmina Stare Babice podjęła działania w związku z przystąpieniem do realizacji w 2020 roku Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do  osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz  dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,  których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki.

Gmina Stare Babice będzie realizować w 2020 r. moduł I w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” –  edycja 2020.

MODUŁ I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej – na terenie Gminy Stare Babice.

Mając na względzie powyższe w obecnej sytuacji zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Programie w terminie do 31 marca 2020 roku, do godz. 16.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach ul. Rynek 21:

  • najlepiej telefonicznie nr tel. 22 722 90 11 w godzinach pracy Ośrodka:

poniedziałek od 8.00 do 17.00

wtorek-czwartek od 8.00 do 16.00

piątek od 8.00 do 15.00

  • na adres mailowy tut. Ośrodka: gops@stare-babice.waw.pl
  • można wysłać swoją deklarację wzięcia udziału w Programie za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  1. Rynek 21

05-082 Stare Babice

  • przez ePUAP

Prosimy w zgłoszeniu o podanie numeru telefonu, adresu mailowego lub adresu zamieszkania, żebyśmy się mogli z Państwem skontaktować.

Do przyznania usługi opieki wytchnieniowej będzie niezbędne przedłożenie kserokopii orzeczenia w przypadku osób, dla których te usługi będą świadczone:

  • w przypadku dzieci – orzeczenie o niepełnosprawności,
  • w przypadku osób dorosłych – orzeczenie ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 722 90 11

 

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2020 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.