Projekt „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starych Babicach”

udostępnij

Centrum Medyczne ARNICA w Starych Babicach przy ulicy Rynek 10, w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starych Babicach”, oferuje zajęcia rehabilitacyjne dla seniorów powyżej 65-roku życia. Projekt rozpoczął się w marcu 2022 roku i trwać będzie do października 2023 roku.

Aby rozpocząć starania o udział w projekcie, należy w rejestracji Centrum Medycznego ARNICA zgłosić swój akces a następnie czekać na umówioną wizytę kwalifikacyjną z lekarzem POZ i rehabilitantem.  Po załatwieniu wymaganych formalności rozpoczynają się zajęcia, których czas trwania zależny jest od wskazań rehabilitanta (30 dni lub więcej). W ciągu 8 godzin pobytu, każdego dnia, uczestnicy korzystają z wyznaczonych zabiegów rehabilitacyjnych, ćwiczeń usprawniających, spotkań  z dietoterapeutą, psychologiem. Prowadzona jest terapia zajęciowa, a nawet szkolenia komputerowe. Uczestnik ponosi koszt pobytu w wysokości 14.70 zł –  za każdy dzień, w co wliczany jest również obiad. 

Gminna Rada Seniorów zachęca starszych mieszkańców naszej gminy do skorzystania z tej bogatej oferty zajęć usprawniających kondycję ruchową.

Celem projektu jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój systemu świadczeń zdrowotnych dla 96 osób niesamodzielnych, w tym co najmniej 50% osób starszych po 65 roku. Zaplanowane działanie ma na celu poprawę jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności osobami starszymi, poprzez przygotowanie i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających rozwój form świadczeń zdrowotnych.

Czym jest Dzienny Dom Opieki Medycznej?

Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) jest wygodną formą kompleksowej rehabilitacji i opieki nad osobami zależnymi. Został stworzony z myślą o pacjentach, którzy chcą wrócić do samodzielności, a którzy z różnych przyczyn nie mają możliwości szybkiej i efektywnej rehabilitacji, stymulacji procesów poznawczych, aktywizacji psychofizycznej oraz ograniczony dostęp do badań diagnostycznych i konsultacji lekarskich.

W Dziennym Domu Opieki Medycznej zapewnia się  ww. opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.

Wymagane dokumenty:

  • Formularz zgłoszeniowy.
  • Skierowanie do DDOM.
  • Oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości korzystania z usług dziennego domu opieki medycznej oraz Oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r.
    Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).
  • Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych.

Dostarczyć lub wysłać zgromadzone dokumenty do biura projektu z siedzibą w Starych Babicach, ul. Rynek 10  email: ddom@cmarnica.pl

PLIKI DO POBRANIA:

zalacznik-1-formularz-zgloszeniowy
zalacznik-nr-2-skierowanie-do-ddom
zalacznik-nr-3-oswiadczenie-o-mozliwosci-korzystania-z-uslug-ddom
zalacznik-nr-4-karta-kwalifikacji-wg-skali-barthel
zalacznik-nr-5-oswiadczenie-rodo
zalacznik-nr-6-oswiadczenie-i-zobowiazanie-do-transportu
zgoda-na-wykorzystanie-wizerunku
ddom-ulotka
regulamin-ddom

Kto finansuje świadczenia udzielane w ramach funkcjonowania DDOM?
Całkowita wartość projektu – 1 577 452,80 zł
Dofinansowanie projektu ze środków UE – 1 261 962,24 zł
Dotacja celowa z budżetu Państwa –  205 068,86 zł
Wkład własny Centrum Medyczne ARNICA Olszewski i Wspólnik Sp. Jawna – 110 421,7 zł
Źródło: CM ARNICA