Projekt „Żłobkowy start”

udostępnij

Zapisz dziecko do żłobka i wróć do pracy!

Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osobom, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3, chcą powrócić na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub pozostają poza rynkiem pracy jako osoby bezrobotne lub bierne zawodowo

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem rekrutacji, regulaminem uczestnictwa w Projekcie „Żłobkowy start” oraz regulaminem rekrutacji dostępnymi na stronie: https://zlobki.waw.pl/projekty/ue-zlobkowy-start/