Przebudowa ul. Lutosławskiego w Klaudynie – dzieje się wiele

udostępnij

Od września ubiegłego roku trwają prace związane z przebudową ul. Lutosławskiego w Klaudynie. Roboty związane z budową kanalizacji deszczowej wykonane są w ok. 50%. Rozpoczęły się również roboty związane z budową oświetlenia i chodników.

W czasie wykonywania robót kanalizacyjnych stwierdzono, że gazociąg w ul. Lutosławskiego jest w bardzo złym stanie technicznym. Był on jednym z pierwszych w gminie: stalowy, wybudowany w latach 80-tych XX wieku.

Urząd Gminy natychmiast podjął starania, by właściciel gazociągu – Polska Spółka Gazownictwa – wymienił go na nowy. Przebudowa musiała być rozpoczęta niezwłocznie, gdyż po wykonaniu drogi nie byłoby to możliwe przez okres 5-cio letniej rękojmi. Zabiegi okazały się skuteczne.

Wymiana gazociągu, na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa, rozpoczęła się 16 marca 2020 r. Wykonawcą jest firma DG Dar-Gaz z Otwocka. W ramach zadania zostanie przebudowany gazociąg oraz stalowe przyłącza.

Roboty rozpoczęły się od ul. Sikorskiego i będą trwały ok. 4 tygodnie. Sieć i przyłącza będą wymienianie i zagazowywane odcinkami po ok. 400 mb/tydzień.

Przyłącza stalowe ze skrzynkami gazowymi umieszczonymi na budynkach będą wymieniane do skrzynki. Uprzejmie prosimy mieszkańców o umożliwienie wykonawcy wstępu na posesję.

Wykonawcami robót budowlanych są firmy: INSTAL – NIKA Sp. z o.o. Sp. K. – branża drogowa, DELTA S.A. – branża sanitarna, WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o. – branża elektryczna.