Przedłużenie przerwy w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty

udostępnij

Szanowni Państwo,
Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast,
Starostowie Powiatów,
Marszałkowie Województw,

informuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Dodatkowo opublikowaliśmy dziś harmonogram egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. W tym roku szkolnym nie odbędą się natomiast ustne egzaminy maturalne. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca.

Proszę o zapoznanie się z komunikatami w tej sprawie. Zachęcam również do śledzenia informacji publikowanych na naszej stronie internetowej www.gov.pl/edukacja.

Jeszcze raz dziękuję za wspieranie dyrektorów szkół i nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:

  1. Nowelizacja rozporządzenia MEN – COViD-19 (art. 30b) 24.04
  2. Uzasadnienie do nowelizacji rozporządzenia MEN – COViD-19 (art. 30b) 24.04
  3. Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. – komunikat MEN
  4. Harmonogram egzaminów – komunikat MEN