Przedłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń w ramach uzupełniającego wyboru ławników

udostępnij

W związku z brakiem zgłoszeń kandydatów na ławnika sądowego przedłużam termin składania dokumentów do dnia 31 marca 2020 r.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą w Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice (w poniedziałki w godz. 8:00-17:00, od wtorku do czwartku w godz. 8:00-16:00, w piątki w godz. 8:00-15:00).

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?a=140

 

 Wójt Gminy

(-) Sławomir Sumka