Przenośny detektor narkotyków na potrzeby Policji

udostępnij

17 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka, przekazał na ręce Komendanta Komendy Powiatowej Policji z siedzibą w Starych Babicach, Wojciecha Turka alkomat policyjny i przenośny detektor narkotykowy, a także gadżety na potrzeby spotkań Policji z dziećmi i młodzieżą, poświęconych tematyce przeciwdziałania uzależnieniom.

Profilaktyka w zakresie możliwości zbadania stanu trzeźwości osób chcących prowadzić pojazdy na drogach publicznych oraz eliminowania nietrzeźwych bądź będących pod wpływem narkotyków użytkowników drogi, wpisuje się w szeroko rozumianą prewencję, której celem jest zapobieganie niepożądanym skutkom tego typu zachowań.

Zakup sfinansowano z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.