Przesunięcie terminów dyskusji publicznych

udostępnij

INFORMACJA

W związku z trwającym w dniach 9 – 30 marca 2020 r. ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wsi Janów oraz projektu planu miejscowego wsi Latchorzew informuję, że planowane dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów miejscowych zostają przesunięte na nowe terminy:

  • Dyskusja publiczna dot. projektu części wsi Latchorzew planowana na 16 marca 2020r. odbędzie się w dniu 25 marca 2020 r. o godz. 16:00,
  • Dyskusja publiczna dot. projektu części wsi Janów planowana na 23 marca 2020r. odbędzie się w dniu 26 marca 2020 r. o godz. 16:00.

 Obydwie ww. dyskusje publiczne będą miały miejsce w sali konferencyjnej im. Stanisława Zająca (I piętro) w budynku Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32.

Zmiana terminu dyskusji publicznych wynika z podjętych działań na rzecz bezpieczeństwa oraz ze zmian w organizacji pracy Urzędu Gminy Stare Babice będących następstwem zaistniałej sytuacji epidemiologicznej.

W związku z zaleceniami dotyczącymi ograniczenia w przemieszczaniu się, zachęcam do samodzielnego zapoznania się z projektami planów miejscowych i podjęcia konsultacji z pracownikami Referatu Planowania Przestrzennego za pomocą komunikacji telefonicznej lub email.

Projekty planów są opublikowane w postaci elektronicznej.

Ogłoszenie oraz materiały dot. ponownego wyłożenia projektu MPZP części wsi Latchorzew:

https://starebabice.bip.net.pl/?a=455

Ogłoszenie oraz materiały dot. ponownego wyłożenia projektu MPZP części wsi Janów:

https://starebabice.bip.net.pl/?a=453

Dane kontaktowe do Referatu Planowania Przestrzennego:

Tel. 22 722 90 04, 22 730 80 03

Email: rpp@stare-babice.pl