Przetarg „Modernizacja łazienek, szatni oraz wymiana okien w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych”

udostępnij

W dniu 5 czerwca 2023 r. zostało opublikowane ogłoszenie w postępowaniu przetargowym pn. „Modernizacja łazienek, szatni oraz wymiana okien w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych” z terminem składania ofert do 20 czerwca 2023 r.

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych przy ul. Akacjowej 12, na terenie gminy Stare Babice polegających na modernizacji łazienek, szatni przy sali gimnastycznej oraz wymianie okien.

Zadanie będzie realizowane jako zamówienie gwarantowane z prawem opcji. Zamówienie gwarantowane obejmuje głównie modernizację sześciu łazienek. Zamówienie opcjonalne, które może zostać uruchomione przez Zamawiającego w miarę posiadanych środków obejmuje modernizację dwóch szatni oraz wymianę okien w kuchni i jadalni.

Szczegóły postępowania w tym opis przedmiotu zamówienia dostępne są na stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/776697

Zapraszamy zainteresowanych Wykonawców do składania ofert.