Przetarg na „Rozbudowę ul. Klonowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych”

udostępnij

W dniu 30 czerwca 2021 r. zostało opublikowane ogłoszenie w postępowaniu przetargowym pn. „Rozbudowa ul. Klonowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych”
z podziałem na części:

  1. część 1 zamówienia – branża drogowa;
  2. część 2 zamówienia – branża elektryczna

z terminem składania ofert do 15 lipca 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Klonowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych”, które obejmuje m.in. przebudowę ul. Klonowej od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W, budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Klonowej i Górki, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci elektroenergetycznej nN, przebudowę słupów i kabli telekomunikacyjnych.

Zadanie dofinansowane jest ze środków państwowego funduszu celowego „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”.

Szczegóły postępowania w tym opis przedmiotu zamówienia dostępne są na stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/477790

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG