Przypominamy o zbliżającym się terminie płatności podatku

udostępnij

Referat Podatków Urzędu Gminy Stare Babice przypomina o zbliżającym się terminie płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, który upływa dnia 15 listopada 2022 r.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należy wpłacać na indywidualne numery rachunków bankowych wskazane w decyzjach wymiarowych, podatek można uregulować gotówką u sołtysa-inkasenta lub kartą płatniczą w siedzibie Urzędu przy ul. Rynek 32 w pokoju nr 8.