Rada Gminy uchwaliła nowe podatki od nieruchomości

udostępnij

3 listopada 2020 r., podczas XXIV sesji Rady Gminy radni uchwalili nowe stawki podatku od nieruchomości.

W przeważającej większości nastąpiła podwyżka podatków o kilka/kilkanaście i kilkadziesiąt groszy. Dla standardowego gospodarstwa domowego[1] daje to rzeczywistą podwyżkę o 44 zł w skali roku, czyli 3,67 zł miesięcznie, natomiast dla gminy nowe kwoty podatków  to dodatkowy wpływ do budżetu w wysokości 1 313 410 zł.

Stawki zaczną obowiązywać od stycznia 2021 roku, płatne są w 4 ratach, a termin zapłaty pierwszej raty to 15 marca.

Aktualnie obowiązujące stawki podatków od budynków mieszkalnych zostały uchwalone 8 listopada 2018 r. – 3 dni po ogłoszeniu, że to Sławomir Sumka, a nie Marcin Zając zostanie nowym wójtem gminy Stare Babice. Rada Gminy obniżyła wówczas stawkę podatku o 0,30 zł tj. o ponad 50%.

Obecnie obowiązująca stawka podatku od budynków mieszkalnych (0,30 zł) jest niższa o 0,03 zł od stawki tego podatku w 1998 r. Płaca minimalna wynosiła wówczas 500 zł, a obecnie 2600 zł.

Stawki podatkowe na w latach 2009-2021

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Grunty pozostałe 0,21 zł 0,22 zł 0,33 zł 0,34 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,36 zł
Grunty działalność gospodarcza 0,60 zł 0,62 zł 0,64 zł 0,67 zł 0,70 zł 0,70 zł 0,70 zł 0,70 zł 0,70 zł 0,70 zł 0,70 zł 0,80 zł 0,83 zł
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Budynki mieszkalne 0,53 zł 0,55 zł 0,57 zł 0,59 zł 0,61 zł 0,61 zł 0,61 zł 0,61 zł 0,61 zł 0,61 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,60 zł
Budynki działalność gospodarcza do 500m2 12,50 zł 12,94 z 16,00 zł 16,67 zł 17,34 zł 17,34 zł 17,34 zł 17,34 zł 17,34 zł 17,34 zł 17,34 zł 17,34 zł 18,02 zł
Budynki działalność gospodarcza od 501m2 12,50 zł 12,94 zł 16,00 zł 16,67 zł 17,34 zł 17,34 zł 17,34 zł 17,34 zł 17,34 zł 17,34 zł 17,34 zł 21,00 zł 24,84 zł
Budynki pozostałe 5,52 zł 5,71 zł 5,86 zł 6,10 zł 6,34 zł 6,34 zł 6,34 zł 6,34 zł 4,93 zł 4,93 zł 4,93 zł 4,93 zł 5,12 zł

Porównanie stawek podatkowych w Powiecie Warszawskim Zachodnim w 2020 r.:

budynki mieszkalne w PLN
Ożarów Mazowiecki 0,80
Błonie 0,75
Łomianki 0,73
Izabelin 0,70
Leszno 0,67
Kampinos 0,62
Stare Babice 0,30
grunty pozostałe w PLN
Łomianki 0,45
Ożarów Mazowiecki 0,40
Leszno 0,39
Izabelin 0,35
Błonie 0,35
Stare Babice 0,35
Kampinos 0,23
budynki pozostałe w PLN
Błonie 7,90
Ożarów Mazowiecki 6,00
Leszno 5,43
Stare Babice 4,93
Łomianki 4,83
Izabelin 4,50
Kampinos 3,83
budynki od dział. gospod. do 500 m² w PLN
Błonie 23,70
Łomianki 22,04
Leszno 21,68
Ożarów Mazowiecki 21,50
Izabelin 21,00
Kampinos 19,48
Stare Babice 17,34
grunty od dział. gospod. w PLN
Ożarów Mazowiecki 0,94
Błonie 0,90
Łomianki 0,88
Leszno 0,87
Izabelin 0,85
Stare Babice 0,80
Kampinos 0,76

Szanowni Państwo,

nigdy nie ma dobrego momentu na podwyżki podatków. Także okres pandemii nie jest dobrym czasem, jednak, żeby dalej móc efektywnie zarządzać gminą i rozwijać trwające inwestycje konieczne jest zwiększenie wpływów do budżetu gminy. Zwłaszcza, że nowe stawki podatków od budynków mieszkalnych są jedynie powrotem do wcześniej istniejących.

Aby kontynuować procesy inwestycyjne w gminie, musiała zapaść decyzja o tej niewielkiej podwyżce podatków, bez względu na tak trudny czas. Od początku tej kadencji samorządu nieustannie staramy się obniżać koszty działalności zarówno urzędu jak i podległych jednostek, jednak samo ograniczanie kosztów nie wystarczy. Konieczne jest zwiększenie wpływów do budżetu.

Liczymy na Państwa zrozumienie i współodpowiedzialność za dalszy rozwój gminy.

[1] Za standardowe gospodarstwo domowe przyjęto działkę o wielkości 800 m2 i dom o wielkości 120 m2.