Radni Gminy Stare Babice odrzucili przyjęcie uchwały krajobrazowej

udostępnij

Na przestrzeni ostatnich lat, część polskich miast oraz gmin wdrożyło uchwałę krajobrazową, której celem jest ochrona krajobrazu kulturowego, naturalnego, a także wprowadzenie ładu przestrzennego. Dodatkowym atutem przedmiotowej uchwały jest jej potencjał do ochrony użytkowników przed nadmierną stymulacją sensoryczną oraz możliwość uczytelnienia informacji wizualnej.

Wzorem innych samorządów, Gmina Stare Babice przygotowała projekt uchwały o zasadach i warunkach sytuowania na terenie Gminy obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, który podczas LVII Sesji Rady Gminy Stare Babice radni odrzucili.

Wśród radnych głosujących przeciwko uchwale znaleźli się: Pani Marta Pamięta, Pani Dorota Zwolińska, Pan Krzysztof Szuba, Pan Paweł Karczmarek, Pan Radosław Karpiński i Pan Kazimierz Lade.

Za uchwałą głosowali: Pani Lucyna Skrzeczkowska, Pani Jadwiga Wasiak, Pan Jerzy Piętocha oraz Pan Dariusz Sobczak. Radny Pan Michał Starnowski wstrzymał się od głosu.

Odrzucenie przedmiotowej uchwały uniemożliwia Wójtowi Gminy Stare Babice przystąpienie do dalszych prac nad projektem uchwały krajobrazowej. Wśród zadań do realizacji zaplanowano m.in. przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie wyłożenia projektu do publicznego wglądu, tak aby regulacje dotyczące reklam, ogrodzeń i małej architektury, jak najdokładniej odpowiadały zarówno społeczności lokalnej, jak i przedsiębiorcom.

Reasumując, uchwała krajobrazowa miała uregulować zasady zamieszczania reklam oraz obiektów małej architektury na obszarze Gminy Stare Babice, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb
i oczekiwań Mieszkańców.