Realizacja projektów z Funduszy Solidarnościowych

udostępnij

Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka i Skarbnik Gminy Mariola Sarzyńska z powodzeniem podpisali dwie umowy z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem dotyczące realizacji dwóch programów społecznych.

Gmina Stare Babice zdecydowała się na przystąpienie do realizacji owych programów w roku 2023: pierwszy z nich „Opieka Wytchnieniowa” będzie realizowana w Gminie po raz czwarty zaś drugi, „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”, zostanie wdrożony po raz drugi. Oba przedsięwzięcia będą finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego. Będą one realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach, który będzie odpowiedzialny za koordynację działań oraz wdrażanie programów.