Rehabilitacja dla dorosłych w ramach NFZ

udostępnij

Zajęcia będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00.

Szczegóły dotyczące kwalifikacji pacjentów:
• Program dedykowany jest osobom powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim albo umiarkowanym ( albo orzeczeniem równoważnym do któregoś z tych dwóch stopni), niezależnie od miejsca zamieszkania.

• Kwalifikacja wstępna będzie polegała na weryfikacji przez świadczeniodawcę posiadania przez pacjenta ww. orzeczenia o niepełnosprawności.

• Kwalifikacja medyczna pacjenta do Programu realizowana jest przez wyznaczonego fizjoterapeutę do którego należy m. in.: diagnostyka funkcjonalna pacjenta oraz kwalifikacja, planowanie i prowadzenie fizjoterapii.

• Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Programu nie wymaga skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

• Na wizycie kwalifikacyjnej fizjoterapeuta ustali dla każdego pacjenta plan fizjoterapii, określający cel fizjoterapii a także zakres i optymalną intensywność świadczeń dla danego pacjenta służących realizacji założonego celu.

Zapisy na zajęcia prowadzone są przez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej https://cmarnica.pl/zapytaj-o-wizyte/ lub telefonicznie 22 100 32 35.