Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych

udostępnij

Komunikat w sprawie rekrutacji uzupełniającej do przedszkolu oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych

Od 26 maja 2021 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach. Proces rekrutacji uzupełniającej przebiega analogicznie do rekrutacji podstawowej. 

Od 27 maja 2021 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy z różnych przyczyn nie wzięli udziału w rekrutacji podstawowej.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji uzupełniającej dostępny jest na stronie internetowych rekrutacji elektronicznych gminy Stare Babice: https://starebabice.rekrutacje.edu.pl/