Remont na Cmentarzu Wojennym

udostępnij

Trwa remont Cmentarza Wojennego przy ul. gen. Władysława Sikorskiego w Starych Babicach. Jest on prowadzony pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków.
Remont finansowany jest ze środków pochodzących z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod nadzorem merytorycznym Wojewody Mazowieckiego.

Przeprowadzeniem prac remontowych zajmuje się Fundacja Nie Zapomnij o Nas.  Zakres prac obejmuje m.in.:

  • odnowienie frontowego ogrodzenia wraz z brama wejściową
  • wymianę nawierzchni oraz uzupełnienie alejek na cmentarzu i między polami grobowymi
  • wymianę tabliczek epitafijnych w celu ich ujednolicenia, z zachowaniem dotychczasowej stylistyki
  • wymianę i uzupełnienie obramowań pól grobowych
  • naprawę, renowację i zabezpieczenie istniejących krzyży wraz z ich wypoziomowaniem.