Remont w Szkole Podstawowej w Starych Babicach

udostępnij

5 maja 2020 r. wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego wykonawca przystąpił do realizacji zadania pn.: „Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach”. Przedmiotem umowy pomiędzy Gminą Stare Babice a wykonawcą jest wykonanie remontu części klatek schodowych oraz pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie -1, w tym:

  • korytarzy i boksów szatniowych wraz z wykonaniem posadzki polimocznikowej,
  • pomieszczeń przeznaczonych na szatnie dla najmłodszych,
  • 2 świetlic, sali do rytmiki, kącików sanitarnych oraz przedsionków

W boksach szatniowych zamontowane zostaną zamykane szafki ubraniowe z miejscem na książki, natomiast szatnie najmłodszych będą wyposażone w regał szatniowy. Wymieniona zostanie instalacja oświetleniowa, a także drzwi na korytarzu i klatkach schodowych.

Umowa będzie realizowana etapowo. Etap I przewiduje wykonanie prac w wydzielonej części poziomu -1, aby nie ograniczać funkcjonowania placówki.

Przystąpienie do prac przewidzianych w etapie II i III będzie mogło się odbyć po zakończeniu roku szkolnego.

Termin umowny zakończenia wszystkich prac i uporządkowanie frontu robót to 10 sierpnia 2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne w dokumentacji przetargowej pod adresem:

https://starebabice.bip.net.pl/?a=337