Roboty bitumiczne na przebudowywanych skrzyżowaniach ul. Warszawskiej

udostępnij
7 kwietnia 2021r. rozpoczną się prace związane z układaniem górnych warstw nawierzchni bitumicznej na przebudowywanych skrzyżowaniach ul. Warszawskiej.
Planowana kolejność wykonania robót:
skrzyżowanie DW 580 ul. Warszawska z ul. Piłsudskiego
skrzyżowanie DW 580 ul. Warszawska z ul. Reymonta
skrzyżowanie DW 580 ul. Warszawska z ul. Południową (rondo)
Roboty bitumiczne potrwają łącznie ok. 1,5 tygodnia i będą się wiązały z utrudnieniami dojazdu do posesji znajdujących się w pobliżu inwestycji.
Szczegółowe terminy prowadzenia prac na poszczególnych skrzyżowaniach zostaną podane po Świętach.
W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie prac powyższe terminy mogą ulec zmianie.